Thể thao

105Uploaded by guest
0104M hongUploaded by guest
0104CUploaded by guest
103Uploaded by guest
101Uploaded by guest
177910167 Int One sizeUploaded by guest
177911429 Int One sizeUploaded by guest
180962637 Int One sizeUploaded by guest
181179761 Int One sizeUploaded by guest
33063859 Int One sizeUploaded by guest
42444791 Int One sizeUploaded by guest
46818332 Int One sizeUploaded by guest
46823425 Int One sizeUploaded by guest
46825783 Int One sizeUploaded by guest
46827696 Int One sizeUploaded by guest
46828171 Int One sizeUploaded by guest
46830649 Int One sizeUploaded by guest
46832100 Int One sizeUploaded by guest
46832650 Int One sizeUploaded by guest
46836341 Int One sizeUploaded by guest
46856388 Int One sizeUploaded by guest
46856985 Int One sizeUploaded by guest
46857790 Int One sizeUploaded by guest
46922767 Int One sizeUploaded by guest
46924140 Int One sizeUploaded by guest
48546798 Int One sizeUploaded by guest
53529783 Int One sizeUploaded by guest
54492229 Int One sizeUploaded by guest
Chỉnh sửa hoặc resize ảnh bằng cách click vào ảnh preview
Chỉnh sửa hoặc resize ảnh bằng cách chạm vào ảnh preview
Bạn có thể thêm nhiều ảnh từ máy tính hoặc ảnh từ URLs.
Đang upload 0 hình ảnh (0% Hoàn tất)
Đang tiến hành upload. Bạn vui lòng đợi vài giây nhé!
Upload xong rồi!
Hình ảnh vừa up đã được thêm vàophần cập nhật ảnh ở trang chủ. Bạn có thể tạo album ảnh để gom lại quản lý dễ hơn hoặc chuyển những hình ảnh này vào các album ảnh đã tạo.
Bạn có thể tạo tài khoản hoặc đăng nhập để lưu những hình ảnh upload vào tải khoản giúp quản lý ảnh dễ dàng hơn.
Không có ảnh nào được upload thành công.
Có lỗi xảy ra, hệ thống không thể xử lý yêu cầu vừa rồi của bạn.
    hoặc hủy
    Lưu ý: Một số ảnh không được upload. xem tiếp
    Chọn thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.
    jpg png bmp gif tối đa 20 MB